KHÔNG ĐỀ.

Tháng Mười Hai 18, 2012

Cuối cùng ông cụ cũng được về với tiên tổ. Ông cụ ốm đã mấy năm, mấy lần cấp cứu tại nhà, thêm mấy lần vào viện, tưởng cụ được thoát số tới nơi, thế mà chẳng hiểu sao, lần nào cụ cũng dùng dằng rồi chẳng đi. Lần này, cụ đi thật. Thoát rồi, mừng cho cụ! Đọc tiếp »