RỜI CẢNG.

Tháng Ba 20, 2013

Rượu sương sương tại một quán bên đường 5, lên xe cái là ngủ tít. Mở mẳt, đã thấy xe đỗ sát mạn tàu. Hàng đã xếp xong. Các cần cẩu đã được dựng lên trong tư thế an toàn. Mọi thứ đã được chằng buộc kỹ. Bến cảng vắng teo lác đác vài mống trực phục vụ cho tàu rời cảng. Đọc tiếp »


HOA …

Tháng Ba 12, 2013

HOA ...

Post lên Facebook mãi mà chưa ai biết nó tên gì! Hị hị hị…


Tháng Ba 11, 2013

Hoan lạc phật