LỄ TRUY ĐIỆU CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ HY SINH TẠI TRƯỜNG SA NĂM 1988

Tháng Năm 30, 2013

Từ nhiều năm nay, mỗi chuyến tàu của BTL Hải quân tổ chức ra làm việc và thăm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường sa đều tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Hải quân Trung quốc tấn công các chiến sĩ Hải quân Việt nam ngày 14-3-1988 và truy điệu các liệt sĩ hy sinh do nhà giàn DK1 bị gió bão quật đổ. Đọc tiếp »


TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM

Tháng Năm 30, 2013

Vừa đi chuyến Sapa về cuối tháng 4, thấy có cơ hội lóe lên phát là chớp ngay. Công việc thu xếp hòm hòm. Cái nào chưa hòm hòm được thì bỏ mẹ nó đấy. Đi Trường sa đã.

Mời bà con xem hành trình chuyến đi Trường sa vừa rồi của tôi, thể hiện qua các tấm hình chụp các tấm bia chủ quyền trên những đảo tôi đã đặt chân lên.

Đá lớn A ngày 8-5

Đảo chìm Đá lớn A ngày 8-5-2013. Đọc tiếp »