VIẾNG ĐẠI TƯỚNG

Tháng Mười 8, 2013
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếm một tình cảm đặc biệt trong đại đa số người dân Việt nam. Đối với riêng tôi, một cựu sỹ quan quân đội thì đại tướng chỉ có mình ông. Sau này có cả loạt đại tướng, nhưng kém ông một bậc, thậm chí nhiều bậc, quá xa.  Đọc tiếp »