TIẾP CHUYỆN RẮM RÍT…

Tháng Tư 19, 2014

TIẾP CHUYỆN RẮM RÍT CỦA BÁC Man Dang Gia

Lại nói song Hoàng con nhà gia thế, vì tài vừa đức phải nên phải vào mần cái vị thằng ở cho trọc Vit, lấy làm cú lắm. Đèo mẹ…. Đọc tiếp »


ĐƯỜNG CONG MỀM MẠI

Tháng Tư 10, 2014

Nhớ hồi năm tám mấy, dự lễ cưới của một thằng bạn, lấy con gái của mốt bác đại tá. Hồi đó mình đeo quan hàm trung úy thì phải, rất ngưỡng mộ bác đại tá vì bác ấy là quân nhân tiền bối, lại lập công rất lớn tại một quân chủng còn rất trẻ, lại được phong Anh hùng.
Cuối buổi cưới bác ấy khoe rằng những người nọ người kia đến dự cả, rồi họ lại phải đi ngay, vì người ta bận lắm. ( Những người này khá nhiều thuộc lớp đàn em của bác ý )… rồi bác ý cài chặt lại khuy hai cái túi hộp của chiếc áo ( lâu quá mình quên áo của bộ quân phục hay bộ complet rồi ), và như vô thức, bác ấy lấy tay vỗ bồm bộp dăm bảy cái vào hai bên túi. Cả hai túi chứa phong bì mừng đầy chặt đến mức tòi cả ra miệng túi, thò ra bên ngoài…
Hôm rồi, đọc báo thấy bác ấy nói là con đường uốn lượn thế là ơn nghĩa giành cho những người như bác ấy… xung quanh bác ấy…
À quên, bây giờ bác ấy tướng mẹ nó rồi!
Bạn thông cảm nếu đọc những dòng này!