KHÔNG ĐỀ THÁNG 7

Tháng Tám 27, 2015

1. Mẹ tôi mất năm 1993. Hồi đó, Đài hóa thân Hoàn vũ mới triển khai và quảng cáo suốt trên TV. Sau khi mẹ mất, đọc di chúc thấy bà ghi rõ là muốn thiêu để gia đình đỡ vất vả, cũng gọn nhẹ theo cái mới. Cơ quan cũ của mẹ tôi – cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị gia đình để cơ quan đứng ra tổ chức và chịu chi phí lễ tang Đọc tiếp »